balfeny

A barbár zseni

home refresh

Elérhetőség Kortárs Galéria AN Hivatkozások   design: Závodszky

› Életrajz (1894-1941)

1894
Március 15-én látja meg a napvilágot Budapesten. Apja Novák Gyula vasúti mérnök, anyja a bécsi születésű Waginger Róza. A szülők házasságából három gyermek született: Gyula, Vilmos és Mária. A család – Gyula születése idején – a budai Pálya utca 4. számú házban lakik, egy kétszobás lakásban.
Aba-Novák (akkor még Novák) Vilmos testvéreivel, Gyulával és Máriával.

1898
A család átköltözik a Pauler utca 15.-be, majd a Logodi utca 61. számú házba. Édesanyja következetesen németül beszélt gyermekeivel, egy gyerekkori fénykép hátlapjának tanúsága szerint Willinek nevezi Vilmos fiát
Már fiatalon festő szeretne lenni

1912
A budai reálgimnáziumban érettségit tesz. Apja kívánságára rajztanárjelöltnek iratkozik be a budapesti Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolára, Révész Imre növendékeként. Tanárai: Bosznay István, Erdőssy Béla, Pilch Dezső, Kovách Géza, Tardos Krenner Viktor és Dr. Badics Ferenc.
Fölveszi az Aba előnevet, tudatosan készül a művészpályára, szülei kívánságára rajztanárképzőbe jár

1913
Festőnövendékként a Szolnoki Művésztelepen dolgozik. Megismerkedik Fényes Adolffal, akitől olajfestést tanul. Két olajképével részt vesz az OMKKF Ifjúsági kiállításán (Déli pihenő, Alkony).

1914–1918
1914. október 26-án bevonul a 29-es honvédezredbe. 1918-ig 28 hónapon át frontszolgálatot teljesít Galíciában, ahol megsebesül, majd Bukovinában és Észak-Olaszországban.

1915
Részt vesz az OMKKF Ifjúsági kiállításán (Mázos köcsögök, Tabán).
Alig kezdi el főiskolai tanulmányait, frontkatonaként harcol, megsebesül, kitüntetik

1918
Tavasszal három havi szabadsága alatt megszerzi közép- és felsőfokú rajztanári oklevelét a főiskolán.

1918–1919
Miután októberben hazatér az olasz frontról, egy éven át kisegítő tanársegéd a József Műegyetem rajz tanszékén.

1919
Ôsztől Berény Róbert egykori Városmajor utcai műtermében dolgozik Korb Erzsébettel és Patkó Károllyal együtt.
A fiatal festő

1919–1924
Kezdetben szüleinél, a Zsolt utca 7.-ben, majd későbbi feleségével a Kálmán utca 10. szám alatt, utána Zugligeten, a Csillagvölgyi út 3.-ban, egy vendéglő melléképületében lakik. Nyaranta Bodajkon, Komárom-Tarjánban, Zebegényben és Mátraszöllősön fest.

1922
Március 31-én felvételt nyer a Képzőművészeti Főiskola grafikai szakosztályába. Olgyai Viktor grafikai műhelyének a növendéke, többek között Szőnyi István, Nagy Imre, Tarjáni Simkovics Jenő, Varga Nándor Lajos, Patkó Károly és Komjáti-Wanyerka Gyula társaságában.
Szeptemberben grafikáiból (67 rajz és 20 rézkarc) rendezi első gyűjteményes kiállítását az Ernst Múzeumban (XX. csoportkiállítás, Aba-Novák, Jeges Ernő, Szinyei Merse Rózsi festők, Karácsonyi Géza szobrász, LV.)

1923
Március 18–25. között részt vesz Az OMKKF növendékei munkáinak kiállításán, az Ernst Múzeumban. Tagja lesz a Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesületének, áprilisban részt vesz kiállításukon az Ernst Múzeumban. A Magyar Műkiadó Rt. gondozásában megjelenik az Aba-Novák Vilmos nyolc rézkarca című grafikai album.

1924
Májusban részt vesz a frissen alakult Képzőművészek Új Társaságának (KUT) első együttes csoportkiállításán az Ernst Múzeumban (Akttanulmányok a Vízözönhöz, Pásztorok imádása, Bakony vidéke). Októberben tizennyolc festményét állítja ki az Ernst Múzeumban (XXX. Csoportkiállítás, Aba-Novák, Feszty Masa, Patkó Károly festők és XIX. századi mesterek rajzai.) A Szépművészeti Múzeum megvásárolja Fahordás című vásznát. A Rézkarcoló Művészek Egyesületével kiállít Zürichben, Clevelandben és Stockholmban. A XIV. Velencei Biennálén hét rézkarcával szerepel.

1925
Márciusban részt vesz a KUT második csoportkiállításán a Nemzeti Szalonban. Tavasztól őszig művészbarátaival, Patkó Károllyal, Kelemen Emillel és Bánk Ernővel Felsőbányán fest. Elnyeri a Szinyei Merse Pál Társaság 5 millió koronás utazási díját.
Decemberben kiállítja Fésülködés című olajképét az OMKT Aktkiállításán a Műcsarnokban.
  Két rézkarccal vesz részt a szentév tiszteletére rendezett I. Mostra Internazionale d’Arte Cristiana Moderna magyar kiállításán Rómában.

1926
A Szinyei Merse Pál Társaság művésztagjainak második kiállítása alkalmával, az Ernst Múzeum √januári-februári tárlatán Savonarola című rézkarcával elnyeri a Társaság grafikai díját.
  A Szinyei Társasággal Brüsszelben állít ki grafikákat.
  A Szépművészeti Múzeum megvásárolja a Savonarola és a Körmenet című rézkarcokat.
  A Szinyei Társaság utazási ösztöndíjával Velence-Verona – Milánó – Bern – Bázel útvonalon májusban Párizsba érkezik.
  Május 22. és június 6. között két olajfestménnyel részt vesz a Szinyei Társaság és a Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület közös, a fiatalok bemutatkozását elősegítő kiállításán, az első Tavaszi Szalonon a Nemzeti Szalonban (Cigányleány, Felsőbánya).
Júliusban újra Budapesten dolgozik.
  Októberben Assisi Szent Ferenc-oltárkép pályázaton vesz részt az Országos Katholikus Szövetség Egyházművészeti kiállításán a Nemzeti Szalonban (Assisi Szent Ferenc, Körmenet).

1927
Februárban 42 művével megrendezi harmadik gyűjteményes kiállítását az Ernst Múzeumban (Aba-Novák, Feiks Jenő, Kelemen Emil, Patkó Károly, Ziffer Sándor festők).
  Áprilisban részt vesz a KUT kiállításán a Nemzeti Szalonban (Gyártelep, Kubikusok, Komédia).
  Grafikákkal vesz részt firenzei, varsói, poznani, krakkói, stockholmi magyar kiállításokon.
  Fonó Lajossal társulva festőeszközöket gyártó üzemet létesít, ahol a Norma néven forgalmazott művészfestékeket állítják elő.

1928
Részt vesz az OMKT Tavaszi tárlatán a Műcsarnokban (Malomkút, Somogyi búcsúsok, Az igali nagyrét).
  A Szinyei Merse Pál Társaság tagjává választják, ugyanebben az évben elnyeri a társaság nagydíját is.
  Áprilisban beválasztják a Szinyei Társaság Tavaszi Szalonjának a zsűrijébe.
  Május–júniusban Rómában rézkarcokkal vesz részt
a Palazzo dell’Esposizionéban megrendezésre kerülő Mostra d’Arte Ungheresén (Falciatori, Processione).
  Ez évtől minden Velencei Biennálén részt vesz, ezúttal hat művével.
  Megszületik Judit lánya.
  A frissen alakult Munkácsy-céh tagja, négy művel részt vesz a Céh novemberi első kiállításán a Nemzeti Szalonban (Komédiások, Ninette, Kilátás az ablakomból, Téglagyár).
  Az Andrássy úti régi Műcsarnokban Petrovics Elek rendezésében megnyíló Szépművészeti Múzeum új modern magyar képtárában helyet kap egy képe.

1929
Januárban részt vesz a KUT kiállításán a Nemzeti Szalonban (Forma és szín, Somogyból, Igal, Útépítés).
  Január 29-én megérkezik Rómába, ahol tizennégy hónapon át a római Magyar Akadémián ösztöndíjasként dolgozik. Motívumgyűjtő utazásokat tesz Közép- és Dél-Itáliában, valamint Szicília szigetén.
Római ösztöndíjasok a Tevere partján
  Február 23. és április 14. között két olajképével szerepel a nürnbergi Norishalleban rendezett Neuzeitlicher Ungarisher Kunst kiállításon.
  The Print Club of Philadelphia (USA) szervezésében vesz részt The Second International Exhibition of Prints grafikai tárlaton.
  Októberben az Ernst Múzeumban a Munkácsy-Céh második kiállításán vesz részt (Somogyi nő).

1930
Júniusban hazatér Itáliából.
  Az elkövetkező nyarakat rendszerint Szolnokon tölti.
  Kiállít a XVII. Velencei Biennále magyar pavilonjában tizenkét művel. Az olasz állam megvásárolja Bettola (Kurtakocsma) című temperáját a Galleria d’Arte Moderna di Roma számára.
  Októberben kiállítják egy művét a Tamás Galéria Önarckép-kiállításán.
  Októbertől tanít a Belvárosi Képzőművészeti Szabadiskolában.

1931
Februárban Budapesten, az Ernst Múzeumban mutatja be Rómában festett alkotásait, 104 művet (Aba-Novák és Pátzay Pál gyűjteményes kiállítása).
  Milánóban gyűjteményes kiállítást rendez a Casa d’Artistiben, több képe kerül olasz gyűjteményekbe (Gazdag-cirkusz, Galleria d’Arte Moderna di Milano). Ugyanez az anyag bemutatásra került Genovában, Bergamóban és Triesztben.
  A College of Art Association szervezésében pittsburgi Carnegie Institute Department of Fine Art nemzetközi kiállításán öt művével, míg a New York-i Gallery A. & E. Silbermannál négy művével szerepel. Búcsúsok kompátkelése a Tiszán című temperáját megvásárolja a New York-i Museum of Modern Art.
  Májusban a Szépművészeti Múzeum kiállítja két rézkarcát a Grafikai osztály Új szerzemények című LXI. kiállításán (Savonarola, Körmenet).
  The Print Club of Philadelphia (USA) szervezésében részt vesz The Fourth International Exhibition of Prints című tárlaton.
  Május–júniusban kilenc festményével és rézkarcokkal részt vesz a Római magyar ösztöndíjas művészek első csoportkiállításán a Nemzeti Szalonban.
  Szerepel a Szolnoki Művészeti Egyesület tárlatán.
  Részt vesz a belgrádi magyar kiállításon.
  Szegeden elkészíti a Dóm téren álló – a feltárás után keresztelőkápolnává átalakított – XII. századi templommaradvány (Dömötör torony) falképeit, al secco technikával.
  A Magyar Művészet folyóirat 3. számában megjelenik Vallomás című ars poeticája.
  A Tamás Galériában október 4. és november 1. között megrendezésre kerülő A XX. század magyar festészetének kialakulása című kiállításon szerepel.
  Az év végén és 1932 elején Milánóban, Genovában, Novarában, Bergamóban, Triestben csoportos kiállításon közösen mutatkozik be Szőnyi Istvánnal és Iványi Grünwald Bélával. Citta marina című temperáját Trieszt városa vásárolja meg, a Museo Civico Rivolterra számára.

1932
  Január–február folyamán a római Museo Campidoglioba kerül Trattoria című festménye, miután a Palazzo dell’Esposizionéban rendezett magyar reprezentatív tárlatról megvásárolják. A Hamiskártyás című festményét a Duce veszi meg.
  Február–márciusban a Műcsarnokban Szüreti menet című temperája szerepel az OMKT válogatott kiállításán.
  A padovai Egyházművészeti Kiállításon aranyérmet nyer a szegedi falképtervekkel és a Szent Erzsébet szárnyasoltárral.
  Április–májusban a Tamás Galériában szerepel Az új magyar művészet keresztmetszete 1932-ben című kiállításon.
  Május–júniusban festményekkel vesz részt az Ernst Múzeum húsz éves fennállását ünneplő jubileumi tárlaton (Kikötő, Cirkusz, Búcsú-mulatság).
  Június–júliusban a Műcsarnokban állítják ki a főváros által megvásárolt művek között a Szicíliai régi város című temperáját.
  Az augusztus 14-én nyíló csoportos kiállítás keretében két festménye látható a Szépművészeti Kiállítások Mária Valéria utcai helyiségében, a későbbi Fränkel Szalonban (Búcsúsok, Tájkép).
  Gyomán Kner Izidor nyomdájában megjelenik Huszonnégy kép című mappája az Itáliában és a szolnoki művésztelepen készített alkotásainak reprodukcióival.
  Árvíz című temperája Budapest Székesfőváros Ferenc József jubileumi nagydíját kapja.
  Két művével vesz részt a XVIII. Velencei Biennálén.
  Novemberben tempera Önarcképével részt vesz a KUT és az UME összefogásával még az év elején létrejött Modern Művészeti Egyesületek Szindikátusa első kiállításán a Nemzeti Szalonban.

1933
Február–márciusban a szegedi keresztelőkápolna falképterveivel, temperákkal, grafikákkal részt vesz a Műcsarnokban megrendezésre kerülő Gróf Klebelsberg Kuno emlékkiállításon.
  Művei a Tamás Galéria gyűjteményét bemutató Mai magyar festők kiállításon szerepelnek, április 2. és 20. között.
  Márciusban a Munkácsy-Céh V. kiállításán vesz részt az Ernst Múzeumban (Nyári vendéglő).
  Április 2. és 20. között művei szerepelnek a Mai magyar festők kiállításon, amely a Tamás Galéria gyűjteményét mutatja be.
  Április 19. és május 25. között kiállít az első Nemzeti Képzőművészeti kiállításon a Műcsarnokban (Árpád-házi Szent Erzsébet, Aratóbál).
Április 29-ére elkészülnek (Chiovini Ferenccel és Czumpf Imrével) a jászszentandrási római katolikus templom freskóciklusának tervei. Aba-Novák a nyáron a szentélyt és a diadalívet festi ki segédeivel, Bényi Lászlóval, Erdélyi Endrével, Redő Ferenccel, Rozsda Endrével és Czumpf Imrével. Az átadás szeptember 13-án történik meg. A falképciklus, különösen az Utolsó ítélet kép a diadalíven majd egy éven át húzódó sajtóvitát indít el, amely a római ösztöndíjasokkal megújuló magyar szakrális művészet első megméretését jelenti. A művet ért támadásoknak Serédi Jusztinián hercegprímás, majd Rómában XI. Piusz pápa jóváhagyása vet véget.
  Május–júniusban a Nemzeti Szalonban (a magyar művészek megsegítésére) első alkalommal megrendezett A magyar művészeti sorsjáték kiállításon a nyereménytárgyak között két műve szerepel (Harsányi Kálmán, Kaszások), a főnyeremények között a Tengerparti város.
  Októberben a belvárosi Károlyi-palotában megnyíló Székesfővárosi Képtár első kiállításán szerepel.
  Október 16-tól a Mária Valéria utcában működő Szépművészeti Kiállítások keretében nyílik közös tárlata Szőnyi Istvánnal és Iványi Grünwald Bélával. Huszonegy műve kerül közönség elé.
  November–decemberben a Nemzeti Szalonban három temperafestménnyel vesz részt a Szinyei Társaság negyedik kiállításán.

1934
Január 14. és február 11. között a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya r.k. plébániatemplom kupolakép-terveit állítja ki az OMKT Téli kiállításán a Műcsarnokban.
  Február 24. és március 11. között a Nemzeti Szalonban Kárpáti Aurél által rendezett 1934. Tizennyolc magyar művész kiállításán öt temperaképpel vesz részt.
  Márciusban újra felkéri a Szinyei Társaság a 9. Tavaszi Szalon zsűrizésére a Nemzeti Szalonban.
  Április 29. és június 17. között részt vesz a Műcsarnokban másodszor megrendezésre kerülő Nemzeti képzőművészeti kiállításon (Mátrai falu, Pihenő kőművesek).
  Május 19-től grafikája volt látható az Iparművészeti Társulat csoportkiállításán, melyet Györgyi Kálmán emlékének szenteltek az Iparművészeti Múzeumban.
  Júniusban a londoni Knoedler Galériában állít ki a magyar reprezentatív kiállításon.
  Részt vesz a II. Mostra Internazionale d’Arte Sacrán Rómában. A magyar teremben, melyet Árkay Bertalan tervei alapján a római ösztöndíjasok alkotásaival kápolna-interieurként rendeztek be, a magyar szenteket ábrázoló főoltárképet készíti, de kilenc falképtervét is kiállítja még.
A jászszentandrási falképterveket az olasz sajtó méltatja (L’Osservatore Romano, L’Illustrazione Vaticana).
  Részt vesz a XIX. Velencei Biennálén három képpel.
  Műveit bemutatják a hágai magyar kiállításon.
  Szeptember 27. ésoktóber 28. között részt vesz a Nemzeti munkahét keretében megrendezésre kerülő Magyar Kiállításon a Műcsarnokban (Pihenő aratók a Patay-tanyán, Szolnoki cigányok, Lacikonyha).
  Októberben szerepel az Ernst Múzeumban, a Beczkói Bíró Henrik gyűjteményét bemutató tárlaton (Olasz táj, Kék kalapos nő).
Október 7–15. között képeit bemutatják az esztergomi Széchényi Kaszinó épületében megrendezésre kerülő
A XX. század magyar művészete című vándorkiállításon
a Tamás Galéria és Balassa Bálint Irodalmi- és Művészeti Társaság szervezésében.
  December 1–17. között egy temperaképpel vesz részt
a KUT kiállításán a Nemzeti Szalonban (Vándorcirkusz).
  Iványi Grünwald Bélával, Bartók Tiborral és Kandó Lászlóval közösen megalapítja az Amerikai-Magyar Művészeti Akadémiát, amely fiatal tehetségek tanítását és utaztatását vállalja fel.

1935
Az Amerikai-Magyar Művészeti Akadémia szervezése céljából Bartók Tiborral New Yorkba utazik, hajójuk január 25-én érkezik meg.
  Február 24-től március közepéig a New York-i Gallery Silbermanban Iványi Grünwald Bélával mutatkozik be. 
  A pittsburgi Carnegie Institutban állít ki, ahol a Képzőművészeti osztály vezetője, Homer Saint Gaudens képet vásárol a művésztől.
  Májusban Brüsszelben részt vesz a világkiállítás ma-gyar termében.
  Május közepén hazaérkezik Amerikából, majd a nyarat Zsögödön, Csík megyében tölti, Nagy Imre festőművésznél, ahova Kató is elkíséri.
  Júniusban a Szinyei Társasággal öt festményt állít ki az Ernst Múzeumban.
  Szeptemberben a szegedi Dömötör-torony vizesedése miatt tönkrement falképeit restaurálja Gajdos János tanítványával (al fresco technikában festi újra).

1936
Chicagóban szerepel az Institute of Artban rendezett kiállításon.
  Március 1. és 30. között 28 műből álló gyűjteményes kiállítása látható a Fränkel Szalonban
  Március 15–29. között három temperaképpel szerepel a Szolnoki Művésztelep reprezentatív kiállításán a Nemzeti Szalonban (kat. sz. 1.,1/a-b.).
  Állami kis aranyérmet kap az OMKT jubiláris – májustól júniusig nyitva tartó – kiállításán, Műlovarnő című képére.
  Május 24. és június 1. között egy temperaképpel vesz részt a Munkácsy-Céh 9. reprezentatív kiállításán a Nemzeti Szalonban (Tengeri táj).
  Júliusra készülnek el a kartonok, augusztus elejétől november elejéig segédeivel (Stefán Henrik, Patay Mihály, Rozs János) a szegedi Hősök kapuját festi ki, az I. világháború hősi halottainak emlékműveként. (A falképet később lemeszelték, helyreállítása 2000 szeptemberében Forrai Kornélia restaurátorművész vezetésével készül el, a város és Aba-Novák Judit 20 millió forintos hozzájárulása révén.)
  A Milánói Triennáléra elkészíti A magyar munka apoteózisa című pannót.
 Kiállít a XX. Velencei Biennálén nyolc festményt.
Egy tempera- és három rézkarcképpel szerepel a Reprezentatív magyar képzőművészek kiállításán a győri Kultúrpalotában.
  Július 5. és augusztus 31. között három festménnyel, valamint szeptember 6–28. között egy akvarellel (Zsögöd) csoportos kiállításokon vesz részt a Fränkel Szalonban.

1937
Január 7. és 24. között rendezik Oslóban a Kunstnernes Husban a reprezentatív magyar kiállítást (Moderne Ungarsk Malerkunst), melyen a művész is szerepel.
  A Párizsi Világkiállításon Grand Prix-t nyer két műmárvány alapozású égerfalemezre festett, összesen  220 m2-es pannójával (Francia-magyar történelmi kapcsolatok).
  Márciusban a Fränkel Szalonban székely népéletképeiből és cirkuszábrázolásaiból rendez kiállítást.
  A bécsi Magyar Kiállításon Vindobona érmet kap.
  A budapesti Nemzeti Kiállításon állami kisaranyéremmel díjazzák.
  Március 16. és május 16. között részt vett a XVI. International Exhibition of Aquarelle kiállításon a chicagói Art Institute-ban, amelyen a kiállítás második, 400 $-os Watson F. Blair díjával jutalmazzák.
Az április 29. és június 20. között a Műcsarnokban rendezett Nemzeti képzőművészeti kiállításon temperaképeit állami kisaranyéremmel díjazzák (Szolnoki halászbárkák, Csángó család, Cinterem). A festészet zsűrinek is tagja.
  Május–júniusban a Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesületével állít ki a londoni Victoria and Albert Museumban.
  Júniusban a Nemzeti Szalonban falképtervekkel vesz részt a Gerevich Tibor által rendezett Modern monumentális művészet kiállításon. A kiállítás alatt tárlatvezetést tart a monumentális művészet szerepéről.
  Augusztus 29. és szeptember 5. között a Szolnoki Művésztelep rendezi meg őszi kiállítását a művészek szolnoki műtermeiben, majd Debrecenben a Déri Múzeumban szerepel a Művésztelep tárlatán.
  Októberben a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága kiállításán a pécsi temetőkápolna kupolafreskó temperatervével szerepel.
  Októberben részt vesz a Szinyei Társaság, az Ernst Múzeum fennállásának 25. évfordulója tiszteletére és Ernst Lajos emlékére rendezett kiállításán az Ernst Múzeumban.
  Szülei egykori lakásába költözik a Zsolt u. 7. szám alá. (A házon ma Paulikovics Iván szobrászművész Aba-Novák-emlékműve látható.)

1938
Január 23. és február 6. között egy temperaképet állít ki
a Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület tagjainak Téli tárlatán a Nemzeti Szalonban (Ekhós szekér).
  Február 28-án előadást tart Öncélú és alkalmazott művészet címmel.
  Májusban elkészül a városmajori templom mennyezetfreskóival (Teremtéstörténet).
  Május–június folyamán a Műcsarnokban megrendezésre kerülő Szent István emlékkiállításon 3000 pengős első díjjal jutalmazzák a székesfehérvári Szent István-mauzóleumhoz és a városmajori templomhoz készített falképterveit.
  Megbízást kap a pannonhalmi Millenniumi emlékkápolna kupolájának kifestésére (Szent István koronafelajánlása, al secco), amelyen 1941-ig dolgozik (a falképet Forrai Kornélia 1995-ben restaurálta).
  Novemberben részt vesz a Tamás Galéria Magyar magángyűjtemények című kiállításán.
  Október 13. és december 4. között Hegyi falu című temperájával részt vesz a Carnegie Institute által szervezett The 1938 International Exhibition of Paintings című tárlaton Pittsburgh-ban (USA).
  December 28-án megbízást kap egy falképre Csitáry G. Emiltől, Székesfehérvár polgármesterétől a Szent István emlékévi ünnepségek megörökítésére a városháza lépcsőházában (50 m2), melyen 1940–41-ben dolgozik tanítványaival (a kartonok 1939 augusztusára készülnek el). A lemeszelt falképet 1996-ban Hernádi György restaurálta.
 A XXI. Velencei Biennálén hat művel vesz részt.

1939–1941
Márciustól a Képzőművészeti Főiskola alakrajz tanára. Megtartja székfoglaló előadását a programművészet aktualitásáról. 1940-től, betegsége miatt már nem tanít, Kontuly Bélát javasolja helyettesítésre.

1939
Tavasszal a székesfehérvári Szent István-mauzóleum falképeit készíti segédeivel, Stefán Henrikkel és Hincz Gyulával a Lux Géza által tervezett épületbe, melynek színes üvegablakait Sztehló Lili készíti. A falkép a nyitott épületben pár év alatt tönkremegy, 1992-96 között Hernádi György restaurátorművész vezetésével restaurálják.
  Corvin Koszorúval tüntetik ki.
  Pannót készít a lengyel–magyar kapcsolatok témában.
  Áprilisban festményei és grafikái szerepelnek a varsói Műcsarnokban a Gerevich Tibor által megrendezett magyar reprezentatív kiállításon, melynek megnyitására a művész maga is kiutazik.
Október 2. és 29. között a New York-i Delphic Studios (West 56th Street 44.) állítja ki két temperafestményét
a Modern Hungarian Painting című kiállításon.
  Október 28. és november 26. között kiállít a Kassán megrendezésre kerülő V. Nemzeti képzőművészeti kiállításon (Felvidéki bevonulás, Amerikai részletek, Csopaki részlet, Csíki székely vásár).
  December 17-től 1940. január 1-jéig az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal támogatásával először megrendezésre kerülő „Magyarország a képzőművészetben” kiállítássorozat keretében a Magyar tájak című tárlaton egy temperaképpel vesz részt a Nemzeti Szalonban (Szolnoki halászbárkák).

1940
Január 28. és február 11. között a Szinyei Társaság jubiláris 7. kiállításán vesz részt a Nemzeti Szalonban egy festménnyel (Csíki székely vásár).
  Február 8. és 28. között egy temperaképe látható
a Horthy Miklósné védnökségével a magyar művészek segélyezésére először megszervezett „A magyar művészetért” című kiállításon az Andrássy út 69.-ben, a Régi Műcsarnokban (Duttyán sátor).
  Február 18. és március 2. között egy tempera falképtervével vesz részt a „Magyarország a képzőművészetben” című kiállítássorozat III. (Magyar nép) kiállításán.
Május 5. és 20. között Kaszálók című rézkarca szerepel a Magyar rézkarcok kiállításon a Tamás Galériában.
  A XXII. Velencei Biennálé nagydíját kapja, a 25 000 lírás Premio Mussolinit. Két festménye szerepel.
  Belgrádban részt vesz a magyar kiállításon.
  A pesti Műbarát kiállítóhely (a Duna Palotában, Mária Valéria u 12.) nyitó, I. kiállításán (Magyar mesterek színes vázlatai) három New York-i akvarell-vázlattal szerepel. A kiállítóhelyet Krivátsy-Szűts György festőművész alapította.
  Felépül műtermes háza a Ferenc-hegyen Körmendy Nándor tervei alapján.
Elkészíti a Körmeny Nándor által tervezett csornai római katolikus plébániatemplom mellékoltárfal-tervét.
  December 15-től 1941. január 12-ig a Régi Műcsarnokban a második „A magyar művészetért” című kiállításon egy temperája szerepel (Alku).

1941
Február 23. és március 10. között szerepel a Magyar mesterművek magángyűjteményekben Nagybányától napjainkig című kiállításon a Tamás Galériában.
  Február 15. és március 2. között falképtervekkel vesz részt az Országos Egyházművészeti Tanács szervezésében sorra kerülő Magyar egyházművészeti kiállításon a Nemzeti Szalonban.
  Április 26. és május 11. között a Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület törzstagjainak első kiállításán két temperával vesz részt a Nemzeti Szalonban.

  Szeptember 29-én, negyvenhét éves korában, Budapesten hunyt el. A Farkasréti temetőben nyugszik.

Ferenc-hegyi házában alig egy évet élhetett.

Síremlékét egyik mozaikképe dísziti.

Utóélet (1942- )

1942
Január 31. és február 16. között a Szinyei Társaság 8. kiállításán a Nemzeti Szalonban szerepel egy temperája (Álarcfestő). A Szinyei Társaság februári ülésén Ybl Ervin emlékezik a művészre.
Március 8. és 29. között nagyszabású emlékkiállítása nyílik a Nemzeti Szalonban Gerevich Tibor rendezésében 57 festmény, 20 falképterv, 14 akvarell és 27 grafika bemutatásával.
Három temperafestményét szerepeltetik az Ungarische Malerei der Gegenwart című németországi vándorkiállításon (1942-43 folyamán, Berlin , Drezda, Breslau, Wien, Graz).
A XXIII. Velencei Biennálén Gerevich Tibor kormánybiztos külön emléktermet rendez be a művésznek a magyar pavilonban. Kiállított műveiből kettőt adnak el, egyet Ciano gróf az olasz külügyminisztérium részére vásárol meg. 23 festménye, 4 akvarellje, 1 rézkarca szerepel.

1943
Április 17. és 26. között az olasz ENIT idegenforgalmi cég által a fiatal magyar művészek olasz tárgyú műveinek támogatására létrehozott díj pályázati kiállításán szerepel négy akvarellje.
Szerepel Győrben Az elmúlt harminc év magyar festészete kiállításon a Városi Múzeumban.

1944
Januárban szerepelnek művei a Székesfővárosi Képtárban Kopp Jenő igazgató rendezésében létrejött A magyar művészet ötven éve című kiállításon.
Művei szerepelnek a svájci Moderne Ungarische Kunst című magyar reprezentatív kiállításon.

1945
November 14. és 25. között Szolnoki vásár című művét kiállítják a Szinyei Társaság jubileumi kiállításán, az Ernst Múzeumban.

1948
A rézkarc mesterei kiállításon szerepelnek művei Budapesten, a Művész Galéria VI. kiállításán.

1950
Április 2. és 26. között a Fényes Adolf Teremben Végvári Lajos által válogatott Szolnoki Művésztelep retrospektív kamarakiállításról kimaradt.

1952
Május–júniusban két műve látható a Szolnoki Művésztelep retrospektív kiállításán az Ernst Múzeumban (Cigánysátor, Székelyvásár).

1959
Szerepel művével Az Alföld a magyar festészetben című kiállításon a Műcsarnokban (kurátor Bényi László).

1962
A Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású emlékkiállítást rendez a művész tiszteletére B. Supka Magdolna rendezésében.

1963
Művei szerepelnek kiállításokon Varsóban, Kassán, Prágában.
Szolnokon nyílik emlékkiállítása.

1964
Művei emlékkiállításon szerepelnek Székesfehérváron.

1966
A Corvina Kiadó gondozásában megjelenik a művész első monográfiája B. Supka Magdolna tollából. Második kiadása 1971 jelenik meg.

1967
Öt festménye szerepel a Magyar festők Itáliában című kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában (Térzene, 1929, A mérges Giovanni, 1929, Szicíliai régi város, 1930, Olasz tengerparti városka, Cefalu, 1930).

1983
Művei szerepelnek a Római iskola I. című kiállításon az Esztergomi Keresztény Múzeumban.

1984
Művei szerepelnek a Római iskola II. című kiállításon az Esztergomi Keresztény Múzeumban.

1986
Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban nyílik kiállítása.

1988
A Qualitas Galéria Budapesten rendez kamarakiállítást műveiből.

1994
Aba-Novák Vilmos születésének centenáriumán emlékkiállítás nyílik Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galéria támogatásával. Emlékkiállítások nyílnak Szolnokon, Nagykanizsán és Tapolcán.

1997
Műgyűjtők Galériája Budapesten rendez műveiből kamarakiállítást.

1998
Május 20. és július 30. között Aba-Novák emlékkiállítás nyílik Rómában a Galleria dell’Accademia d’Ungheriában, majd a Galleria Spicchi dell’Estben.
Május 20. és július 20. között művei szerepelnek a Magyar Nemzeti Galéria szervezésében Rómában nyíló La Scuola Romana. Artisti ungheresi a Roma negli anni Trenta kiállításon a San Michele a Ripa Galériában (Régi szicíliai város, Önarckép pipával).
A Fernc-hegyi villa ismét a család birtokába kerül, szeptemberben Ne vakolj freskóra címmel csoportos kiállítás nyílik benne a szegedi freskók megmentéséért, a művész lánya és unokája rendezésében.

1999
Szombathelyen nyílik emlékkiállítása.

2000
Március 23. és április 8. között kiállítás a budapesti Ferenczy Galériában: Aba-Novák Vilmos rajzai és akvarelljei.
Pomázon a Testvérmúzsák Galéria rendez kamarakiállítást műveiből.

2001
Szőnyi István és Patkó Károly mellett főszereplője a Magyar Nemzeti Galéria Árkádia tájain kiállításának, amely az 1920-as évek újklasszicista törekvéseit mutatja be.
Szeptember 16. és november 30. között Szakrális témák Aba-Novák Vilmos festészetében címmel rendez kiállítást az Esztergomi Keresztény Múzeum.
A Debreceni Déri Múzeumban és Derecskén, a Művelődési Házban grafikáiból nyílik kiállítás.

2003
Budapesten a Tabáni Helytörténeti Gyűjteményben és Solymáron a Művelődési Házban nyílik kamara kiállítása.

2004
Március 16. és május 2. között a budai Volksbank Galéria emlékkiállítást rendez a művész születésének 110. évfordulója alkalmából.

2006
Lélegző Életmű címmel emlékkiállítást rendeznek a megnyíló szolnoki Aba-Novák Kulturális Központban.

2007
Art Unio Galéria, Szentendre kamarakiállítás.
Leányfalu Helytörténeti Gyűjtemény és Múzeumban kamarkiállítás, egyben születsénapi tisztelgés Aba-Novák Judit emlékére.
Nyíregyháza Városi Galériában áttekintő kiállítás, főleg a MNG és a család anyagából.
Kieselbach Galéria és Aukciósházban, illetve az ArtFair kiállításon grafikai munkáinak nagy mebutatása.
17 Aktlap címmel megjelentek Zalán Tibor versei Aba-Novák korai aktjaihoz.

2008
MODEM, Debrecen 1300 négyzetméteres hatalmas életműkiállítás, közel ötszáz alkotásból, 50 ezer látogatóval, tárlatvezetésekkel, filmvetítésekke, nagy közönség- és szakmai sikerrel.

2009
Megszületik életét és munkásságát bemutató Aba-Novák honlap.
Leányfalun Aba-Novák Galéria néven elindul egy új, kortárs művészeket is bemutató művészeti galéria.